identita architektonického celku kasárne/kulturpark
identita architektonického celku kasárne/kulturpark
identita architektonického celku kasárne/kulturpark
identita architektonického celku kasárne/kulturpark

identita architektonického celku kasárne/kulturpark

Marcel Benčík- hlavný autor

V rokoch 2011 až 2014 pracoval na koncepcii navigačného systému a priestorovej identity kasární/kulturpark v Košiciach pre architektonické štúdio zerozero z Prešova. Vytvoril i originálny orientačný systém, jednotlivé budovy Kulturparku označil kódovanými názvami vojenskej abecedy (abeceda pozostáva z jednoduchých medzinárodne zrozumiteľných slov), pričom každé písmeno zastupuje jedno slovo, ako Alfa, Delta, Charlie, Papa…). Názvy objektov často reflektujú ich fukciu. Mierka, miera, ne-vizibilita sú základnými atribútmi tejto intervencie. Integrita grafického dizajnu a architektúry sú fundamentálnou metódou spolupráce Marcela Benčíka a Irakliho Eristaviho (zerozero). Fyzikálne a optické vlastnosti písma, znaku, geometrie a použitých materiálov zabezpečujú neustálu vizuálnu premenu komunikačnej vrsty. Ako dôsledok úvah o potenciálnom zásahu (intervencie) v čase spoločne vytvorili „vizuálno-komunikačný klaster“, ktorý okrem základnej funkcie shelteru vytvára trojrozmerné ihrisko určené pre ďalších autorov, na komunikáciu smerom von z areálu kasární. Bazálna textová štruktúra je optickým, iluzívnym vodítkom vyzývajúcim na ďaší výtvarný zásah. Okrem toho je dôležitý tieť vizuálna a navigačná štruktúra vnorená do 1000 m2 betónového námestia.

Klient:
zerozero
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela