Identifikačný systém označovania všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Peter Buday- hlavný autor

Manuál, ktorého účelom je zoznámiť tvorcov, učiteľov i žiakov s metodikou konštrukcie identifikačného systému na označovanie digitálnych vzdelávacích objektov a pomôcť užívateľom k rýchlemu a správnemu výberu vzdelávacieho obsahu v digitálnom prostredí.

Klient:
Centrum vedecko-technických informácií SR
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn