HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA
HU∙JA

HU∙JA

Tomáš Hubinský- hlavný autor
Ján Legény- spoluautor

Lampa HU∙JA Betónová škrupina. Materiálom šetriaca. Z miestnych zdrojov. Z cementu so zápornou uhlíkovou stopou. Výrobok a výroba environmentálne odbúrateľná. S minimom elektroniky. Esteticky udržateľná. Emergentná. Ale najmä rukodielna. Poukazuje na hodnotu ručnej výroby a citu pre matériu ako protipól k automatizovanej výrobe ktorú, nechce potlačiť, lebo má opodstatnenie v rastúcej početnosti populácie, ale má snahou upevniť remeselnú zručnosť sprevádzajúcu ľudstvo od počiatku svojho vzniku a upotrebiť zručných ľudí súčasnosti. Oslobodzuje sa od anonymity automatizovanej výroby, priamou sociálnou interakciou výrobca – užívateľ prenáša tento zážitok na vzťah užívateľ – výrobok a v konzumnej spoločnosti zviditeľňuje hodnotu tvorby a výroby úžitkových predmetov.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou