Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou
Hovor so mnou

Hovor so mnou

Beáta Gerbocová- hlavný autor

Práca zachytáva krehkú hranicu komunikácie, ktorá môže byť verbálna, a môže byť mlčaním. Môže byť chápavá a môže rozdeľovať. Môže liečiť a dokáže zraňovať. Vie zbližovať, ale aj rozdeľovať.
Tak ako téma tejto práce aj zvolená farebnosť a štruktúra tkaniny majú upriamiť pozornosť na dôležitosť vzájomnej blízkosti, porozumenia ako aj nutnosť byť vypočutý a vedieť počúvať.
Kolekcia bytových textílií je tvorená štyrmi originálnymi vankúšmi zobrazujúcimi figurálny motív v kombinácii s lineárnou štruktúrou. Návrh ako aj realizácia v technike ručného tkania na digitálnych krosnách má formu autorského dizajnu.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Krásky

Krásky

Beáta Gerbocová
Blanka Cepková
Aurora

Aurora

Beáta Gerbocová
Blanka Cepková
Prejsť na diela