Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society
Housing Society

Housing Society

Damián Cehlárik- hlavný autor

Ako sa na postsocialistickom Slovensku vníma materiálne dedičstvo komunizmu? Širšia verejnosť to považuje za symbol režimu. Architektúra postavená v tomto období je ignorovaná, zničená a nahradená budovami nižšej kvality; nábytok sa na slovenských panelových sídliskách odkladá k odpadkovým košom. Damian Cehlárik využíva hĺbkové rozhovory, archívne dokumenty a materiálne etnografie domácich interiérov na skúmanie komunistickej nostalgie, dedičstva a vymazávania spomienok. V Housing Society je štandardný model nábytkovej steny, ktorý sa nachádza takmer v každej obývačke v bytoch panelového domu, prerobený tak, aby reprezentoval bežné veci v širšom kontexte, čím sa oddeľuje rozpor pre režim od odmietania jeho materiálnosti.

How is the material legacy of communism perceived in post-socialist Slovakia? The general public considers it a symbol of the regime. Architecture built during this period is disregarded, destroyed and replaced with lower-quality buildings; furniture is dumped in trash bins at Slovak panel housing estates. Damian Cehlárik uses in-depth interviews, archival documents, and material ethnographies of domestic interiors to explore communist nostalgia, heritage, and erasure. In Housing Society, a standard cabinet model found in almost every living room of every panel housing estate apartment, is redesigned to represent ordinary things in a broader context, separating the discord for the regime from the rejection of its materiality.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
nominované