HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL
HO-433BL

HO-433BL

Zuzana Didová- hlavný autor
Bálik Palo- pedagóg

HO-433BL je dokumentárna kniha o mužovi, ktorý žil vyše 20 rokov v aute pri Kauflande, v blízkosti môjho bydliska. Tohto muža som približne dva mesiace tajne fotila a získavala o ňom informácie, bez toho, aby som sa sním rozprávala. Fotky a texty sú v knihe zoradené presne tak, ako som k nim postupne za tieto dva mesiace prichádzala. S obrázkami pracujem, ako keby boli súčasťou textu. Keď som v istom momente nadobudla pocit, že som sa dostala k mužovi až príliš blízko, ukončila som toto sledovanie. Poslednou fotkou je už teda iba fotka z mobilu na pamiatku, spoza autobusovej zastávky oproti nemu. Na záver knihy ešte dopĺňam text o eremitoch-ľuďoch, ktorí žijú v izolácií od spoločnosti.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn