Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt
Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt

Hmatové orientačné plány v Židovskom múzeu mesta Frankfurt

Martina Dybová- hlavný autor

Klient: Židovské múzeum vo Frankfurte; Dizajn a výroba: Tactile Studio; Umelecké vedenie a grafický dizajn: Martina Dybová; Dizajn 3D modelu: Maxime Kosnansky • Nová stála expozícia v Židovskom múzeu vo Frankfurte, ktorá sa rozprestiera na troch poschodiach a má viac ako 1400 metrov štvorcových výstavnej plochy, ilustruje rôzne aspekty židovskej histórie a kultúry vo Frankfurte. Ako súčasť viaczmyslového sprievodcu, Tactile Studio vytvorilo 6 orientačných plánov, ktoré pomáhajú návštevníkom orientovať sa v priestore a objaviť príbeh každej výstavnej miestnosti. Plány sú navrhnuté tak, aby boli inkluzívne, dodržiavajú zásady bezbariérovosti z hľadiska ergonómie, grafických prvkov, ako aj hmatateľnosti, pričom sú v súlade s vizuálnou identitou múzea aj po jej úpravách na účely prístupnosti.

Dizajnérske štúdio:
Tactile Studio
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Priestor
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola