HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS
HIIRIS

HIIRIS

Lucia Tomaschová- hlavný autor

Projekt HIIRIS bol mojou bakalárskou prácou. Zahŕňal vytvorenie názvu značky, loga, dizajn manuálu a aj celého vizuálneho štýlu fiktívneho novozaloženého zahraničného kvetinárstva, návrh propagačnej kampane a webovej stránky. (vzhľaom na súťažnú kategóriu – logo / korporátna identita / komunikačná kampaň – návrh webovej stránky nie je súčasťou tejto prihlášky, keďže by pravdepodobne nespĺňal kritériá zadania) Východiskovým bodom bolo navrhnutie silného, jednoduchého loga s výpovednou hodnotou. Čisté grafické prevedenie je vo vizuále doplnené fotografiami nafotenými výhradne pre tento projekt. Prvky spolu tvoria vyvážený celok s atmosférou. Riešenie sa snaží krásu samotných kvetov podčiarknuť a nekonkurovať jej záplavou farieb alebo ornamentov, ako je to v tomto odvetví zvykom. Reklamná kampaň stavia rovnako ako celá pointa projektu na téme komunikácie, respektíve jedinečnom príbehu každého existujúceho medziľudského vzťahu. Podtext reklamy by sa dal preložiť: „Kvety dokážu vyjadriť naše myšlienky omnoho lepšie, než nervózne neisté slová. Vieme, o čom hovoríme…“ Toto vysvetlenie poukazuje na hodnotu medziľudských vzťahov a na fakt, že každý z nás sa občas nachádza v komplikovanej situácií. Podnik je v tomto prípade prezentovaný ako značka so záujmom pre riešenie. Okrem zdôraznenia hodnoty vzťahov som sa zamerala aj na prvky loga. Textová bublina je zoštylizovaná charakteristickým spôsobom a s pridaným odkazom je ľahké ju rozpoznať. Spracovaná v kampani ešte viac prehĺbi odkaz a asociáciu na tú správnu voľbu z predostrenej širokej trhovej ponuky. Rovnaký princíp prepojenia s logom značky je použitý aj na baliacom papieri a kartičkách s venovaním, ktoré by v dobrom kvetinárstve rozhodne nemali chýbať.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Projekt tvorby fakultného časopisu

Projekt tvorby fakultného časopisu

Richard Janešík
Andrej Haščák
Bytosti slovanské

Bytosti slovanské

Diana Hlaváčová
Andrej Haščák
Aby sa konverzácia nestala konzerváciou

Aby sa konverzácia nestala konzerváciou

Lenka Bollová
Pavol Rozložník
Prejsť na diela