GAVALIER plagát
GAVALIER plagát
GAVALIER plagát
GAVALIER plagát
GAVALIER plagát
GAVALIER plagát

GAVALIER plagát

Dana Bubáková- hlavný autor

Gavalier (Stretnutie priateľov Slobodného vinárstva) je každoročné podujatie, ktoré usporadúva Slobodné vinárstvo. Je to príjemný deň plný koncertov, degustácie vín a odohráva sa priamo v prostredí Majera, kde zraje víno.. Klient si prial aby bol z ilustrácie cítiť letná atmosféra degustácie vín, oddych v tieni stromov a príjemnú spoločnosť podobne naladených ľudí. Ďaľšou požiadavkou bola prítomnosť vizuálneho prvku kohúta, ktorý je symbolom Slobodného vinárstva. Vo mne tento popis takmer okamžite vyvolal obraz umelca Édouard-a Manet Obed na tráve a rozhodla som sa pre jeho reinterpretáciu v duchu atmosféry letného Majera. Slobodné vinárstvo bolo týmto konceptom nadšené. Do súťaže ale prihlasujem tento návrh v rámci kategórie „experimentálny design“ z toho dôvodu, že si klient v poslednom kole úprav vybral iný variant (taktiež mnou vytvorený) a táto verzia nebola použitá. Finálny plagát sa dopracoval s verziami pre print aj web.

Klient:
Slobodné vinárstvo
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn