Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica
Freestyle kukurica

Freestyle kukurica

Markéta Martišková- hlavný autor
Kristína G. Rypáková- hlavný autor

Kolekcia 3D tlačených tašiek s autorskými netkanými textíliami prepája dva svety autoriek – módu a architektúru. Popri hľadaní novej estetiky sa autorky pokúšajú formulovať aj iný pohľad na odevný priemysel a dizajnérsky výrobok ako taký. Cieľom spolupráce sa stáva koncept zodpovednej a zdravej módy, ktorej výroba minimalizuje odpad a zapája sa do recyklačného a up-cyklačného reťazca a oponuje tak masovej produkcii a nadmernému hromadeniu odevov či plastov na konci konzumného reťazca. Transparentná výpoveď – vedomie ako produkt vzniká, teda návrat ku kvalitným manufaktúram cez použitie novej technológie, a ako sa transformuje v recyklačnom reťazci je dnes dôležitý rovnako ako pre autora tak i pre spotrebiteľa.
Kolekcia vznikla s podporou Nadácie Tatra banky v programe Viac dizajnu.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola