Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty
Fragmenty

Fragmenty

Jana Vaterková- hlavný autor
obrázok
Blanka Cepková- pedagóg

Pohlcovaní rýchlym rytmom života a povinnosťami, túžime sa vymaniť z pocitu ktorý prežívame, hľadáme novú formu súžitia a harmónie s prostredím okolo nás. Je to návrat ku koreňom, do lona čistej prírody, ktorú chceme chrániť a užívať si jej plody bez devastácie. V krajine nachádzame spolunažívanie živočíchov, harmóniu farieb, pokoj, ticho a dynamiku zvuku. Je to miesto krásy, vyjadrenie dokonalosti. Objekty vychádzajú z fragmentov raja, prepájajú textilné techniky tuftingu, ručného farbenia vlny a prírodných vlákien, obtáčania, výšivky.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra textilnej tvorby, Ateliér odevného dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Puder

Puder

Jana Vaterková
VERYYARY

VERYYARY

Yaryna Lahoda
Substantia Cruda

Substantia Cruda

Krisztina Zsapka
Júlia Sabová
Prejsť na diela