Flaam Festival 2021
Flaam Festival 2021
Flaam Festival 2021
Flaam Festival 2021

Flaam Festival 2021

Andrej Barčák- hlavný autor
Andrej Čanecký- hlavný autor
Paula Pokorná- hlavný autor

Ako po roku pandemických obmedzení dohnať všetko zameškané? Vizuálna identita 8. ročníka festivalu Flaam hľadá východisko v koncepte klonovania/kopírovania, ktorý na jednej strane symbolizuje vnútornú potrebu jednotlivca naraz dobehnúť zameškané, na strane druhej zmysly otupujúce neobmedzené možnosti, z ktorých táto potreba vyplýva. Grafickí dizajnéri Andrej & Andrej v spolupráci s digitálnou dizajnérkou Paulou Pokornou vytvorili kompletne digitálnu identitu s minimom hmatateľných výstupov. Vo webovom editore P5.js vytvorili nástroj, v ktorom spájali komunikované informácie do navrstvených typografických koláží. Princíp následne aplikovali na webe festivalu, v komunikácií na sociálnych sieťach či vo vlastnom instagram filtri, v ktorom sa klonovanou informáciou stávajú samotní návštevníci.

Klient:
Flaam Festival
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Kampaň
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Vizuálna identita Mesta Nitra

Vizuálna identita Mesta Nitra

Martin Kahan
Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Flaam Festival 2019

Flaam Festival 2019

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Prejsť na diela