Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov
Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov

Festival Nová dráma/New Drama. 10 rokov

Eva Kašáková- hlavný autor
Nenad Brankovič- spoluautor
Martin Jenča- spoluautor
Andrej Barčák- spoluautor
Filip Ruisl- spoluautor

Nová dráma/New Drama je súťažná prehliadka najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy realizovaných za posledný rok v divadlách na celom Slovensku. Jeho zakladateľom a organizátorom je Divadelný ústav (od roku 2005). Prehliadku tvorí hlavný súťažný program, 8 – 10 inscenácií na každom ročníku, sprievodný program, špeciálna sekcia Focus. Reprezentačný, slovensko-anglický katalóg pri príležitosti 10. existencie festivalu obsahuje kompletný prehľad desiatich ročníkov festivalu – súpis inscenácií, sprievodných podujatí, udelené festivalové ceny a citáty z recenzií každého ročníka, štúdiu o vývinových etapách desiatich ročníkov, rozhovory so spolupracovníkmi, slovník, ako aj ďalší zaujímavý materiál o priebehu festivalových ročníkov, bibliografický aparát a fotografickú prílohu. Dizajnéri grafického štúdia Milk stáli pred výzvou ako spracovať takýto takmer archívny materiál do pútavej publikácie. Okrem zadefinovania štruktúry knihy (veľký súhrnný popis na začiatku každej kapitoly, číslica s ročníkom ako light motív, citát z recenzií z tlače) vybrali výrazné písmo, farby, ktoré dali knihe netradičný grafický charakter, a nechali vytvoriť ilustrácie na mieru ku každému ročníku. Pestrosť knihy bola podporená väzbou: šitie bolo prevedené farebnými niťami a chrbát zostal odhalený.

Grafické štúdio:
Milk Studio, s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Čerpacia stanica Pumpa

Čerpacia stanica Pumpa

Dušan Kutlík
Flaam Festival 2021

Flaam Festival 2021

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Paula Pokorná
Vizuálna identita Mesta Nitra

Vizuálna identita Mesta Nitra

Martin Kahan
Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Prejsť na diela