Festival Hviezdne noci 2018
Festival Hviezdne noci 2018
Festival Hviezdne noci 2018
Festival Hviezdne noci 2018

Festival Hviezdne noci 2018

Adam Majko- hlavný autor
Vladimír Ďurajka- spoluautor

Východisko pre vizuálnu identitu tvorí úzke prepojenie festivalu s urbanizmom a architektúrou mesta. Pre 4. ročník sa stali hlavnými prvkami 3 abstrahované lipky pripomínajúce logo festivalu, ktoré sú hlavnou dominantou námestia a tiež pouličné osvetlenie, primárne spájané s nocou a teda aj s názvom festivalu. Ďalej vizuál pracuje s lúčom, ktorý v ďalšom rozpracovaní zastupuje umelecký obsah festivalu s odkazom na divadelné reflektory, či reproduktory a zvukovú vlnu. Keďže hlavným komunikačným kanálom festivalu sú digitálne média, bolo potrebné pri vytváraní identity myslieť na variabilitu layoutov zverejňovaných príspevkov. Preto boli v návrhu použité ďalšie farby a vyššie uvedené motívy.

Klient:
Filmový klub Bytča
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn