festival [fjúžn]
festival [fjúžn]
festival [fjúžn]
festival [fjúžn]
festival [fjúžn]
festival [fjúžn]

festival [fjúžn]

Matúš Hnát- hlavný autor

Vizuálna identita a tlačoviny pre 14. ročník festiavalu [fjúžn] s témou IDENTITY. Klient: Nadácia Milana Šimečku Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku sa postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí, či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. festival dáva hlas cudzincom, migrantom a utečencom prezentuje kultúru a život nových menšín vytvára príležitosti na stretávanie ukazuje rozmanitosť Slovenska scitlivuje verejnosť búra predsudky

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn