face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face
face to Face

face to Face

Ondrej Gavalda- hlavný autor

Interaktívny písmový systém Face to Face. Základom systému je autorské modulárne písmo a reliéfna plocha. Plocha dokáže na jednej svojej strane zobraziť dve rôzne informácie, ktoré je možné prečítať pod iným uhlom pohľadu. Zároveň ponúka interaktivitu pozorovateľa, ktorý jednoduchým presunom magnetických segmentov dokáže vytvárať na ploche nové nápisy a ilustrácie. Doplňujúcim objektom je trojboký rotačný panel, ktorý zobrazuje názov projektu v animácii s nekonečnou slučkou. (viac v prílohe k prihláške )

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik

fytopaleontológia

Antonín Kindl
Michal Tornyai
Prejsť na diela