Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla
Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla

Eurokontext.sk, Medzinárodný divadelný festival Slovneského národného divadla

Marcel Benčík- hlavný autor
Lucia Mlynčeková- spoluautor
Anna Ulahelová- spoluautor
Lenka Navrátilová- spoluautor

Značka medzinárodného festivalu Slovenského národného divadla eurokontext.sk je dynamickou vizuálnou identiou, ktorá vznikla v roku 2014 (autorský kolektív: Marcel Benčík, Lucia Mlynčeková, Lenka Navrátilová a Anna Ulahelová). Každý rok sa jej podoba mení na základe prelínania sa špecifických dát. Základom vizuálu sú premenné (štatistické informácie: napríklad miesto a rok vzniku hosťujúceho divadla) pohybujúce sa na osiach x, y a z, ktorých pohyb mení kryštalické logo festivalu a vytvára jedinečnú (v zmysle konfigurácie) štruktúru (trojdimenzionálny objekt transformujúci sa do dvojrozmerného priestoru). „Premenná“ je parameter každého prvku vizuálnej identity festivalu. Či už na úrovni bazálnej alebo v jeho prevedení do konkrétnej aplikácie. Okrem širokého spektra tlačených materiálov a elektronických aplikácií každoročne vzniká špecifická inštalácia reflektujúca špecifiká konkrétneho ročníka. Napríklad v roku 2015 sme pred Slovenským národným divadlo postavili 22 m dlhý trojrozmerný objekt (múr), ktorý okrem ideovej roviny bol schopný niesť festivalové informácie, slúžil ako miestom performance hosťujúcich súborou a dokumentárnou plochou záznamu festivalu. (Múr vznikol v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021).

Grafické štúdio:
dr.bencik, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Lucia Gandelová
Marcel Benčík
Ikony web-doc

Ikony web-doc

Lucia Mlynčeková
Paweł Ratajczyk
Mateusz Słowakiewicz
Šperk ako niečo

Šperk ako niečo

Lucia Gamanová
Marcel Benčík
Prejsť na diela