Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019
Energy Manifest Conference 2019

Energy Manifest Conference 2019

Andrej Barčák- hlavný autor
Andrej Čanecký- spoluautor
Martin Kahan- spoluautor

Cieľom prvého ročníka konferencie bolo zaujať odbornú verejnosť a ukázať inovácie nielen v téme uchovávania energie, ale aj v prístupe k samotnej konferencii. Energy Manifest chce dokázať, že konferencia dokáže odprezentovať nielen tému, ale aj priniesť konkrétny výsledok v danej problematike. Vizuálna identita je založená na interaktivite a pohybe farebného gradientu, ktorý reflektuje energiu v uzavretom priestore a teda tému konferencie – energy storage. Túto pomerne komplikovanú tému sme sa rozhodli odprezentovať interaktivitou – na webe návštevník pohybom kurzora odhaľuje energiu uchovanú v objektoch pod obsahom, či priamo na konferencii, kde sa vďaka kinetickému pohybu návštevníkov mení projekcia na obrazovke, ktorú sme vytvorili v spolupráci s tímom architektov.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Flaam Festival 2021

Flaam Festival 2021

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Paula Pokorná
Vizuálna identita Mesta Nitra

Vizuálna identita Mesta Nitra

Martin Kahan
Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Prejsť na diela