Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil
Edison – študentský experimentálny elektromobil

Edison – študentský experimentálny elektromobil

Ľuboš Kučera- hlavný autor
Igor Gajdáč- spoluautor
Peter Bezák- spoluautor
Ľuboš Kučera- pedagóg

Elektromobil vyrobený na univerzitnej pôde, určený na testovanie konštrukčných parametrov vozidla a jeho možná ďalšia výroba, použité nekonvenčné spôsoby konštrukcie skeletu vozidla a ľahkých kompozitných materiálov karosérie so špecifickým dizajnom.

Škola:
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Výrobca:
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2015
NCD kategória:
Experimentálny produktový dizajn