Dózy Saracénie
Dózy Saracénie
Dózy Saracénie
Dózy Saracénie

Dózy Saracénie

Tibor Uhrín- hlavný autor
Tibor Uhrín- výrobca

Tieto nádoby sú vyrobené špeciálne z mladých stromov s priemerom do 10 cm, ktoré získavam z prerezáviek stromov v lese. Ide väčšinou o javor a brezu. Predložená kolekcia je z javora. Teleso nádobky sa vyrába sústružením z čerstvého dreva, excentrickým spôsobom. Korpusy sa dosúšajú v mikrovlnnej sušiarni. Až po vysušení sa brúsia upnutím do sústruhu, z vnútra pomocou priamej brúsky. Nakoniec sa nádoba osadí sústruženým dnom a zátkou, ktorého osadenie má kužeľový tvar, čo zabezpečuje dobrú tesnosť uzáveru. Výroba je po zácviku pomerne rýchla. Nádobky sa dajú použiť na sypké mediá, čaje, koreniny a pochutiny. Môžu mať rôzny priemer a výšku. Problém drevených nádob s veľkým objemom a veľkým, po čase nepresne dosadajúcim vekom je vyriešený zúžením otvoru.

Klient:
Dizajn štúdio ÚĽUV
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Produktový dizajn

Súvisiace diela

OLA - náramok s tuhým parfémom

OLA – náramok s tuhým parfémom

Karin Kolesárová
Tibor Uhrín
Sémantická hra – Myslena

Sémantická hra – Myslena

Mária Bujňáková
Tibor Uhrín
Prejsť na diela