dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor
dizajnér - kritik - editor - komentátor

dizajnér – kritik – editor – komentátor

Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU ma oslovila s ponukou koncepčného, kurátorského a dizajnového riešenia výstavy k jej 15. výročiu. Rozhodla som sa predstaviť katedru ako kritickú platformu a komunitu grafických dizajnérov, ktorí vnímajú neustále premeny profesie a chcú kriticky reagovať na ňu a aktuálne témy či vlastnú tvorbu. Výstavu som koncipovala do viacerých celkov, v ktorých buď študenti katedry priamo participovali na výbere a komentovaní konkrétnych projektov bývalých i súčasných pedagógov a študentov katedry alebo vystavovali študentské práce s kritickým potenciálom, ktoré vznikli na pôde školy v aktuálnom období. Dva vystavené projekty som realizovala ja sama v úlohe člena/študenta katedry (ako doktorandka), v spolupráci s MediaLab-om na katedre. Prvá inštalácia s názvom „286 názorov“ predstavovala vizualizáciu odpovedí niekoľkých bývalých a súčasných pedagógov katedry pomocou technológie Leap Motion. Druhú inštaláciu „Okomentuj a skritizuj“ som skoncipovala za účelom aktívnej participácie návštevníkov výstavy. Pomocou špeciálne zostrojenej klávesnice mohli komentovať výstavu alebo konkrétny vystavený projekt. Keďže východiskom výstavy bol kritický prístup, rozhodla som sa použiť na jej promo (plagáty, brožúru, banery, pozvánky) výskum a časť jej obsahu – výroky členov katedry, ktoré boli použité v inštalácii „286 názorov“. Na ich vizualizáciu som použila písma, ktoré boli na katedre vytvorené počas 15 rokov jej existencie. Aj priestorové riešenie výstavy som sa snažila spraviť netradične – v jednej z častí výstavy na stenách neboli dizajnérske diela ale kritické textové reflexie študentov a diela viseli v priestore zavesené na rampe systému osvetlenia. Na zemi boli „pohodené“ a nalepené plagáty so spomenutými výrokmi vyrezané zo samolepiacej fólie. Dizajnom výstavy som sa snažila poukázať na kritické prehodnocovanie, využiť iný potenciál priestoru a médií, využiť obsah výstavy aj na jej samotnú vizuálnu propagáciu.

Klient:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela