Dizajn múzea sestier Royových
Dizajn múzea sestier Royových
Dizajn múzea sestier Royových
Dizajn múzea sestier Royových
Dizajn múzea sestier Royových
Dizajn múzea sestier Royových

Dizajn múzea sestier Royových

Svetlana Číčelová- hlavný autor

Expozičná miestnosť zameraná na život a dielo sestier Royových, pôsobiacich v prostredí evanjelickej cirkvi a kultúrno-spoločenských aktivít Štúrovcov. Cieľom projektu bolo zriadiť esteticky, odborne a didakticky hodnotnú expozíciu pre žiakov základných škôl i širšiu verejnosť.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn