Dizajn knihy Memoria
Dizajn knihy Memoria
Dizajn knihy Memoria
Dizajn knihy Memoria

Dizajn knihy Memoria

Ivan Štora- hlavný autor

Memoria je kniha postavená na fotografiách a grafickým zámerom bolo uložiť ich do knihy tak, aby čitateľ nebol ničím vyrušovaný pri vnímaní jedinečnosti miesta a času, ktoré fotografia zachytáva. Dovoliť čitateľovi nechať sa nerušene vtiahnuť do atmosféry fotografie a nekaziť mu to zbytočnými grafickými prvkami. Fotograf Alan Hyža fotografoval Slovensko šesť rokov dreveným fotoaparátom Deardorff na formát negatívov 20x25cm.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn