Diár VŠVU 2022

Lucia Židek Gamanová
Lucia Gamanová- hlavný autor
Darjan Hardi- hlavný autor

Diár VŠVU 2022 vydalo občianske združenie päť & pól za účelom odprezentovania študentov VŠVU ako nastupujúcej generácie na umeleckej scéne. Diár je koncipovaný tak, aby poskytoval okrem kalendára aj priestor na zápisky, skice a návrhy. S diárom sa užívateľ stretáva v každodennom živote a pomáha tak propagovať publikované diela, zároveň má ambíciu rozšíriť umenie medzi širokú laickú verejnosť.Krinein, Kritiké, techné alebo kríza boli východiskom témy Diára VŠVU. Kríza, bez ohľadu na výsledok, je vždy vo svojej podstate neistotou. Neistota zajtrajškov umocňuje pocit dočasnosti, a po dlhom čase nás ako spoločenstvo smeruje k prežívaniu tu a teraz. Čo vieme z tejto situácie vyťažiť? Aj tentokrát sme oslovili študentov z VŠVU, ktorí svoj pohľad na tému predstavili svojimi dielami.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

BERHEPPA BERSERRA BERCORRA

BERHEPPA BERSERRA BERCORRA

Lucia Gamanová
Oleksandra Bakushina
Diár VŠVU 2021

Diár VŠVU 2021

Lucia Gamanová
Martina Mäsiarová: ROZHOVOR S POZOROVATEĽOM

Martina Mäsiarová: ROZHOVOR S POZOROVATEĽOM

Lucia Gamanová
Martiana Mäsiarová
Beata Jablonská
Prejsť na diela