Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"
Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"
Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"
Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"
Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"
Crystal - Prirodzené užívateľské rozhranie s "virtuálnym dotykom"

Crystal – Prirodzené užívateľské rozhranie s „virtuálnym dotykom“

Kamila Čičková- hlavný autor
Peter Olah- pedagóg

Crystal predstavuje futuristický koncept prirodzeného užívateľského rozhrania pre autonómny automobil level 4. Tento koncept prezentuje víziu „virtuálneho dotyku“ v užívateľskom rozhraní. Rozhranie Crystal je ovládané užívateľom cez 3D holografický polygónový ovládač počas autonómnej jazdy. Taktiež ponúka transformáciu na holografický displej pre šoféra počas neautonómnej jazdy. Rozhranie je možné ovládať dotykom, gestami alebo hlasom. Holografický ovládač a displej sú vytvorený technológiou mind-air haptic od spoločnosti Ultrahaptics, ktorá užívateľovi umožňuje za pomoci ultrazvuku cítiť 3D tvar daného ovládača a tiež cítiť úkony ako kliknutie či posunutie funkcie. V kombinácii s volumetrickým displejom je možné ovládač a displej zobraziť kdekoľvek voľne v priestore automobilu.

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Kolekcia Pass it on

Kolekcia Pass it on

Peter Olah
Lars Kemper
Michala Lipková
Prejsť na diela