Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne
Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne

Critical Daily – kritická prax v grafickom dizajne

Projekt je medzinárodný blogzin pre grafických dizajnérov, ktorému predchádzal niekoľkoročný výskum. Je otvoreným archívom kritickej praxe a médiom slúžiacim na vyhľadávanie, komentovanie a pridávanie kritických tém, myšlienok a projektov. Samotné projekty zobrazuje ako posty, ktoré je možné filtrovať aj vďaka originálnemu algorytmu „CriticalMeter“, ktorý si užívatelia môžu upraviť podľa vlastných kritérií. Inovatívnou stránkou projektu je aj možnosť jeho generovania do PDF – dizajnérom je tak umožnené vytvoriť si personalizovaný tlačený zin. Význam projektu je aj spoločenský – dizajnéra dostáva do pozície reflektívneho občana a komentátora. Je ojedinelý v medzinárodnom kontexte a ukazuje dizajn ako disciplínu prechádzajúcu dôležitou transformáciou v mediálnej spoločnosti.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

CRITICAL DE?!GN 2022 – DESIGNERS TROUBLEMAKERS

Katarína Balážiková
Lenka Hámošová
Detská divadelná krabička SND

Detská divadelná krabička SND

Katarína Balážiková
Pozvánka-pošetka-ceruzka SND 2021

Pozvánka-pošetka-ceruzka SND 2021

Katarína Balážiková
Prejsť na diela
Skip to content