Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant
Covenant

Covenant

Lukáš Pintér- hlavný autor

Covenant je súťažný letecko-modelársky akrobatický špeciál určený pre vrcholových pilotov na svetovej úrovni. Model spĺňa atribúty špičkového lietadla pre zvládnutie akrobatických prvkov danej kategórie. Jedná sa o dvojplošník so šípovým tvarom krídiel pre lepšiu stabilitu pri manévrovaní, novými konštrukčnými prvkami pre zlepšenie aerodynamiky a letových vlastností. Model vznikol ako kombinácia technických znalostí z oblasti letecko-modelárskej akrobacie a priemyselného dizajnu. Cieľom dizajnu bolo dosiahnuť stabilný a precízny model určený pre najnáročnejších.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn