ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt
ConTEXt

ConTEXt

Zuzana Zmatekova- hlavný autor
Matej Fandl- spoluautor

conTEXt / Interdisciplinárny projekt prepája digitálne médiá s technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v tvorbe textilného dizajnu a zároveň s cieľom demokratizovať proces tvorby dizajnu skrz interaktívnu aplikáciu prístpunú bežnému užívateľovi. Kolekcia žakárových tkanín s názvom ConTEXt, ideovo nadväzuje na autorkinu predchádzajúcu tvorbu, v ktorej sa zaoberá témou súčasné alternatívne estetiky inšpirované vzhľadom nových médií. Skrz interaktívnu aplikáciu prepojenú so senzorom Kinect, autorka generuje vizuálne obrazy, ktoré sa stávajú podkladom pre vznik žakárových textílií. Koncepciu nazerania na svet skrz optiku prístrojov sa skrz aplikáciu snaží priblížiť i bežnému divákovi s cieľom zapojiť ho do kreatívneho procesu tvorby dizajnu.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Amenge

Amenge

Zuzana Zmatekova
Prejsť na diela