Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace
Cepka monospace

Cepka monospace

Ema Cepková- hlavný autor
Bálik Palo- pedagóg

Font Cepka je inšpirovaný šperkárskou tvorbou Antona Cepku, s typickými geometrickými formami, tvorené horizontálnymi a vertikálnymi líniami, diagonálnymi priečkami. Cepkove šperky sú typické vrstvením jednoduchých trojrozmerných hranolov, ktoré ukladaním na seba tvoria priestorové konštrukcie. Poznávacím znamením jeho tvorby je aj detail krátkeho presahu. Písmo je konštruované na tých istých princípoch a je možné realizovať ho aj v trojrozmernej forme. Monolineárne konštrukcie písma majú rovnakú logiku výstavby tvaru, príbuzné proporčné vzťahy aj charakteristické detaily ako môžeme pozorovať v Cepkovej tvorbe. Písmo je navrhnuté v štyroch rezoch ktoré sa dajú vzájomne kombinovať. Súčasťou práce bola aj trojmetrová konštrukcia, ktorá prezentovala písmo v priestorovej forme.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela