Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita
Cena Oskára Čepana - výstavný dizajn a vizuálna identita

Cena Oskára Čepana – výstavný dizajn a vizuálna identita

Peter Liška- hlavný autor

Vizuál Ceny Oskára Čepana je príbeh. Je záznamom vlastnej evolúcie. jej princípom je minimalizovanie vstupov – recyklácia (materiálna aj vizuálna) v kombinácii s hľadaním (nových/iných) riešení praktických problémov (grafického) dizajnu – čo s nevhodným výstavným priestorom čo s produkciou tlačí čo so sociálnymi médiami čo s akustikou priestoru čo s umením čo s obsahom čo s odpadom …

Klient:
Nadácia – Centrum súčasného umenia
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou