Cena Nadácie Tatra Banky za Umenie

Mikina Dimunová Foto: Milan Očenáš, Nalim Saneco
Mikina Dimunová- hlavný autor

Nadácia Tatra Banky každoročne odovzdáva ocenenia za umelecké počiny v šiestich kategóriách; hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie, audiovizuálna tvorba a dizajn. Identita tohto eventu je vytvorená na typografickom princípe. Znaky sú uložené tak, aby vytvárali centrálny priestor na vkladanie rôznych elementov, či duplikát znaku, čo vytvára vizuálny efekt zrkadla v zrkadle a tým optickú multiplikáciu. Typografický systém je zároveň mriežkou, ktorá je uplatnená v layoutoch tlačovín. Súčasťou identity sú taktiež presahy do motion grafiky (oficiálna animácia či nominačné intrá).

Klient:
Nadácia Tatra banky
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela