CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon
CE ZA AR pavilon

CE ZA AR pavilon

Martin Skoček- hlavný autor
Pavol Dobšinský- spoluautor
Lucia Uhnáková- spoluautor
Ľubica Segečová- spoluautor

Pavilón je koncipovaný ako dočasný skelet z priestorového lešenia vychádzajúc z archetypu domu so sedlovou strechou. Citát ľudovej architektúry ako komunikačná schránka vlastného vnútorného obsahu. Jeho transparentnosť, mierka a situovanie z neho robia výrazný dočasný priestorový objekt. Srdcom pavilónu je lipa ktorá vypĺňa jeho vnútornú prázdnosť. Abstrahovaný objem slúži ako komunikačný prostriedok, ktorý prináša architektúru medzi širokú verejnosť zviditeľnením nominácií Ceny za architektúru (CE ZA AR). Diagonálne umiestnenie grafík na konštrukcii navádza návštevníkov vstúpiť do vnútorného priestoru a absolvovať vzdelávací okruh, bez jasného vymedzenia hlavného vstupu. Zároveň odkazujú na diagonálnu textúru dlažby na námestí.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Grape festival 2022

Martin Skoček
Pavol Dobšinský
Šimon Voštinár
Radoslav Hamara
Elektrárne

Elektrárne

Ľubica Segečová
Dom odborov – Istropolis

Dom odborov – Istropolis

Ľubica Segečová
Prejsť na diela
Skip to content