Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred
Čas tuhne uprostred

Čas tuhne uprostred

Michal Chrastina- hlavný autor
Simona Hojsíková- spoluautor

Publikácia vznikla v rámci projektu Zlaté časy, ktorý bol realizovaný v galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Autorky výstavy svoju pozornosť zamerali na artefakty, ktoré sa v galérii časom nazhromaždili. Dizajn sprievodnej publikácie je inšpirovaný before~after, teda vizuálnym fenoménom známym z teleshopingových reklám na kozmetické produkty. Fotografie v publikácii sú vytlačené na typ papiera lakovaný iba z jednej strany, obaľujúc textovú prílohu. Snímky before (desaturovaná farebná schéma, nevyvážená kompozícia) sú vytlačené na nelakovanej strane papiera. Snímky after (harmonické „vyleštené“ fotografie) sú vytlačené na lakovanej strane. Výseky z fotografií do seba narážajú a vytvárajú tak juxtapozície priestorov before~after. Publikácia má formu voľne zviazaných listov gumičkou.

Klient:
Tkáčová, Lucia
Grafické štúdio:
abcdefghch studio
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Flaam Festival 2018

Flaam Festival 2018

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Michal Chrastina
Vlna

Vlna

Simona Hojsíková
Robert Finkei
Zuzana Kostelanská
Lukáš Kollár
Aurélia Garová
Michal Chrastina
Bratislavské metro

Bratislavské metro

Simona Hojsíková
Michal Chrastina
Prejsť na diela