Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly
Butterfly

Butterfly

Dalibor Marek- hlavný autor

Modulárny policový systém BUTTERFLY pozostáva z vertikálnych deliacich kovových rúrok a kovových laserom tvarovaných políc. Komponenty sú jednoducho navzájom spojené konštrukčnými spojmi, ktoré zaručujú dokonalú konštrukčnú stabilitu. Inšpiráciu dizajnéra pre policovú formu našli v otvorených krídlach motýľa a predstavujú jedinečné, no univerzálne riešenie pre súčasný moderný interiér. Konfigurácie políc sú rovnako krásne a funkčné, keď sú umiestnené na stene alebo sa používajú ako elegantný prvok inštalovaný od podlahy po strop ako predel miestnosti. Systém sa dá použiť tiež na samostatnej základni v tvare Y. Kovové police sú k dispozícii v dvoch veľkostiach a spolu s trubicovým systémom vytvárajú úplne flexibilné a funkčné kompozície, ktoré sú vhodné do obytného aj komerčného prostredia.

The BUTTERFLY modular shelving system consists of vertical dividing metal tubes and metal laser shaped shelves. The components are simply connected to each other by structural joins which guarantee perfect structural stability. The form of the shelves was inspired by a pair of opened butterfly wings and the piece represents a unique but universal solution for any modern contemporary interior. The configuration of shelves is equally beautiful and functional when positioned on the wall or as an elegant piece installed from floor to ceiling as a room-divider. It can also be fixed on a separate Y-shaped foot base. The metal laser shelves are available in two sizes and together with the tube system create completely flexible and functional compositions, which are suitable both for domestic and commercial environments.

Výrobca:
Krošlák, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Domov & verejný priestor
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Luna

Luna

Dalibor Marek
Cubano

Cubano

Dalibor Marek
Wave

Wave

Dalibor Marek
Prejsť na diela