Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou
Breaking (b)it - Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou

Breaking (b)it – Pozícia diváka vo vzťahu medzi modelom a realitou

Diana Cencer Garafová- hlavný autor

V publikácii vediem dialóg medzi výtvarnou a verbálnou časťou dizertačnej práce, medzi hmotným it a teoretickým bit, ale tiež vnútorný dialóg, ktorý sa premietol do finálneho dizajnu – využívaním pauzáku fyzicky oddeľujem subjektívnu vrstvu textu a dávam tak čitateľovi možnosť výberu (oddelenie priehľadnej vrstvy neuberá zvyšku jeho čitateľnosť a kontinuitu). Autenticitu vlastného výtvarného jazyka zdôrazňujem pomocou rýchlych skíc, ktoré sú akýmsi medzistupňom medzi konceptom a realizáciou (nakreslím to, čo nedokážem pomenovať). Priehľadný, ale tiež ďalšie použité materiály tvoria nielen príťažlivú formu ale majú priamy vplyv na obsah, čím potvrdzujú teóriu J. A. Wheelera It from bit (Bytie z bitu) – forma (it) a obsah (bit) nedokážu existovať jeden bez druhého.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn