BRaK: Melanchólia
BRaK: Melanchólia
BRaK: Melanchólia
BRaK: Melanchólia
BRaK: Melanchólia
BRaK: Melanchólia

BRaK: Melanchólia

Matúš Hnát- hlavný autor

Vizuálna identita a tlačoviny pre BRaK – Bratislavský knižný festival. Témou šiesteho ročníka bola Melanchólia. Festival BRaK je platformou pre malých a stredných vydavateľov a prináša možnosti aj pre iných kľúčových hráčov na trhu – umelcov, grafických dizajnérov a ilustrátorov. Po 5 rokoch budovania spoločnej platformy pre V4ku, vzťahov s českými, maďarskými, poľskými, ukrajinskými umelcami, networkingu a dramaturgického rastu festivalu, je cieľom tohto projektu venovať sa aktuálnym problémom a témam v priestore strednej Európy. Krajiny tejto oblasti poväčšine trápia rovnaké problémy a otázky týkajúce sa spoločenského diania, ktoré zachytáva súčasná literatúra a vydavateľská produkcia.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn