BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP
BOX 9xEXP

BOX 9xEXP

Jozef Matuška- hlavný autor

Projekt BOX 9xEXP je zameraný na realizáciu série edukačných aktivít, ktorých cieľom je vzdelávanie návštevníka galérie v oblasti výtvarného umenia na konkrétnych dielach, prezentovaných v stálych expozíciách Oravskej galérie. Umožňuje v chronologickej postupnosti na vybraných zbierkových predmetoch sledovať vývoj slovenského výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť. Prostredníctvom BOXU 9xEXP sa návštevníci na konkrétnych dielach interaktívnou formou zoznámia s výtvarným umením, jeho základnými formami, slohovým a štýlovým vývojom, vizuálnymi znakmi a symbolmi. Vytvára platformu pre dialóg návštevníka s obrazmi. Pri procese poznávania sa stáva aj on samostatným interpretom. Práca s multifunkčným boxom je určená pre cieľové skupiny naprieč širokým vekovým spektrom.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola