Books from Slovakia
Books from Slovakia
Books from Slovakia
Books from Slovakia
Books from Slovakia
Books from Slovakia

Books from Slovakia

Matúš Lelovský- hlavný autor

Matúš Lelovský je autorom grafického návrhu prezentačného katalógu slovenských autorov a ich najnovších kníh určeného pre zahraničných vydavateľov, ktorý vydáva Literárne informačné centrum v angličtine (Books from Slovakia), nemčine (Bücher aus der Slowakei) a francúzštine (Livres de Slovaquie). Každého autora prezentujú na dvojstrane prehľadne zalomené texty, pri autoroch kníh pre deti ukážkami ilustrácií. V každej dvojstrane je vložený list menšieho formátu na kriedovom papieri, na prednej strane je obálka prezentovanej knihy, na zadnej je ukážka z tohto diela v preklade do príslušného jazyka. Na vložený list s ukážkou odkazuje farebná plocha na obálke, do ktorej autor umiestnil v negatíve názov a vročenie katalógu.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn