Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond

Bond

Tomáš Ružinský- hlavný autor

Príbor Bond je výsledkom precízneho zamerania sa na detail. Spolupráca s renomovanou firmou Berndorf-Sandrik a využitie pokročilej technológie 3D tlače kovu nám umožnili vytvoriť skladateľný dizajn, ktorý nesie v sebe vysokú hodnotu. Bond príbor je viac než len praktický nástroj, je to umelecké dielo. Jeho výnimočným atribútom je skladateľnosť a kompaktnosť, umožňujúca jednoduché uskladnenie, prenos a výrobu. Finálny model príboru je vyrobený pomocou resinovej 3D tlače, ktorá zabezpečuje presnosť a detaily. Plánom je tiež vytvoriť funkčný prototyp pomocou technológie 3D tlače kovu, čo prinesie ďalšiu úroveň kvality a trvanlivosti. Vďaka tomuto spôsobu výroby vieme tlačiť všetky tri časti príboru na minimálnej tlačenej ploche. Dovoľuje nám to hromadné tlačiť za krátky čas.

Bond cutlery is the result of a precise focus on detail. Cooperation with the renowned company Berndorf-Sandrik and the use of advanced 3D metal printing technology allowed us to create a foldable design that is of high value. Bond cutlery is more than just a practical tool, it’s a work of art. What makes it exceptional is its collapsibility and compactness, allowing easy storage, transportation, and production. The final model of the cutlery is made using resin 3D printing, which ensures accuracy and detail. We also plan to create a working prototype using 3D metal printing technology, which would elevate the quality and durability to the next level. Thanks to this production method, we can print all three parts of the cutlery on a minimal printing area. It allows us to quickly print in bulk.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, ateliér Industrial dizajn
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

VlnoSklo

VlnoSklo

Matúš Lagin
Flow

Flow

Samo Hartinik
Prejsť na diela