Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit
Biopatina Kit

Biopatina Kit

Adam Hudec- hlavný autor
Jakub Wegrzynowicz- spoluautor

Biopatina Kit je nástroj, ktorý podporuje hlbšie porozumenie ako tenká vrstva mikroorganizmov na povrchu architektúr (tzv. Biopatina) môže chrániť a regenerovať prostredie. Je málo známe, že tieto nechcené fľaky na fasádach sú pre prostredie prínosné: dokážu odbúrať CO2 a iné toxíny zo vzduchu, ktorý dýchame. Cieľom projektu je prostredníctvom workshopov s Biopatina Kitom pretvoriť súčasný diskurz o vizuálnom formovaní urbánneho prostredia a architektúry, ktorý chápe prirodzene sa vyskytujúce škvrny na povrchoch ako nežiadúci element. Biopatina Kit umožňuje pozorovať a identifikovať mikroorganizmy na povrchu budov na základe dočasnej tetovačky a farebného spektra. Tým sa snaží prehĺbiť povedomie verejnosti a rast mikroorganizmov na fasádach skôr posilniť než potlačiť.

Biopatina Kit is an instrument fostering a deeper understanding of how a thin layer of microorganisms on the surface of buildings (known as biopatina) can protect and regenerate the environment. We rarely recognise the benefits of undesired stains formed on architectural surfaces: they reduce CO2 and other toxins from the air we breathe. This Kit aims to reshape the discourse on the visual identity of urban environments and architecture, which perceives naturally occurring spots on surfaces as unfavourable elements. By enabling the observation and identification of microorganisms on facades through temporary tattoos and a colour gradient, the Biopatina Kit endeavours to bolster public awareness and foster the proliferation of microorganisms, rather than suppressing their growth.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Spoločnosť & životné prostredie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola