Bio-vázy 0-5 Kobalt

Mira Podmanická- hlavný autor

Bio-vázy 0-5 sú kolekciou váz z porcelánu, vyrobených technikou liatia do sadrových foriem. Vznikli na základe spolupráce dizajnérky a sochárky. Spoločný výsledok prezentuje rozdielny prístup v ich tvorbe: dizajnérsku prácu s porcelánom v kombinácii s plasticky sochárskym prístupom. Kolekciu tvorí šesť kusov, ktoré vychádzajú z jednotného tvaru a veľkosti. Posun je v dekore, ktorý začína prázdnou, čistou vázou, ktorú sme nazvali 0 (nula). Na ďalších kusoch postupne plastického reliéfu pribúda. Dekor tvoria odlievané rastliny a hmyz, ktorými sa vázy postupne plnia. Z jedného pohľadu však na všetkých ostáva viditeľná základná prvotná rastlina. Vázy pripomínajú trojrozmerný herbár (rastliny sú zachované aj s koreňmi), alebo aj kvetinové zátišia, vykreslené do detailov – natura morta – aj s vylisovaným, zabudnutým hmyzom. Posledné dva kusy: štvorka a päťka (4 a 5) sú reliéfom zaplnené celoplošne. Reliéf sa samozrejme vytvoril aj vo vnútri váz a je zaujímavým zjednodušeným doplnkom k vonkajšiemu realisticky spracovanému reliéfu kvetov a hmyzu. Prihlásenú kobaltovú kolekciu tvorí všetkých šesť kusov, kde polovicu vytvorila jedna autorka a druhú dekorovala druhá. Modrá farba prekrýva, dopĺňa alebo neguje reliéfny podklad. Váza je bežným prvkom domácnosti, ale dizajnérovi ponúka široké pole pôsobnosti, keďže sa vyrába z rôznych materiálov a v rôznych veľkostiach. My sme zvolili klasický materiál – porcelán a priemernú veľkosť – výška 23 cm a jednoduchý tvar. Naše vázy už s kvetom na svojom povrchu fungujú ako samostatný objekt, ale zároveň sú plne funkčné. Sú reprodukovateľné v malej sérii, ale inovácia je v prevedení, kde sme využili prírodný prvok a pracovali s realisticky spracovaným vzorom sochárskym spôsobom (reliéfne spracovanie, odliatky reálnych rastlín a hmyzu, retušovanie a domodelovávanie každého kusu jednotlivo), čo nie je úplne tradičné v priemyselnom dizajne.

NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2015
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn

Súvisiace diela

Šálky na kávu TIN/TINA/TINO

Šálky na kávu TIN/TINA/TINO

Markéta Nováková
Black&White

Black&White

Lucia Šunová
Markéta Nováková
Prejsť na diela