BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin
BAGBET Fanzin

BAGBET Fanzin

Ľubomír Baran- hlavný autor

BAGBET fanzin predstavuje viacstranovú neperiodickú publikáciu, ktorej prioritnou funkciou je komunikovať hodnoty značky. Výhodu tejto formy komunikácie je nielen možnosť komunikovať upcyklovaný odev v kontexte životného prostredia formou viacstranového editoriálu, ale aj možnosť komunikovať jednotlivé spolupráce, či výrobný proces. Práve posledné menované podľa nášho názoru predstavuje dôležitý element na ceste k transparentnosti odevnej značky. Komunikát zároveň poskytuje priestor aj na filozofické úvahy, ktoré poskytujú myšlienkové východiská pre jej odevnú alebo textilnú produkciu.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou