BA!! — miesta živej kultúry + Cvernovka 2006 — 2016

Branislav Matis- hlavný autor
Beáta Paňáková- spoluautor

Alternatívny urbánny sprievodca BA!! — miesta živej kultúry (pokračovanie BA!, 2007) mapuje cez sériu rozhovorov dnes neexistujúce — zatvorené, presťahované, skončené — bratislavské kultúrne priestory v období 1989 — 2016. Pri dizajne knihy sme nevyrovnanú obrazovú dokumentáciu vnímali ako výzvu  — získali a spracovali sme materiál pre trojrozmerné rekonštrukcie priestorov, prezentované ako “spomienkové axonometrie”, nakoľko v niektorých prípadoch sme pre nedostatok exaktnejšieho materiálu vychádzali len z popisov a nákresov. Databáza čiastočných “rekonštrukcií” je pripravená pre ďalšie používanie, aj mimo rámec projektu. Prvým pokračovaním sa stala vizualizácia jednotlivých ateliérov pôvodnej Cvernovky na priame zadanie Nadácie.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Nová Cvernovka – vizuálny vesmír

Nová Cvernovka – vizuálny vesmír

Boris Meluš
Zuzana Liptáková
Branislav Matis
Simona Papšová
Eduktívne výstavy v Novej Cvernovke

Eduktívne výstavy v Novej Cvernovke

Branislav Matis
Boris Meluš
Ivan Galdík
Prejsť na diela