Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy
Autorské modrotlačové odevy

Autorské modrotlačové odevy

Michaela Juhász- hlavný autor
Michaela Juhász- výrobca

Predstavované odevy vznikli prastarou, takmer zaniknutou technikou modrotlače, ktorá bola niekedy na našom území veľmi rozšírená. Ako absolventka odevného dizajnu sama vytváram dezény látok, ktoré potláčam a následne modrotlačový farbiar farbí v indigu. Odevy z poslednej kolekcie „Inšpirácie“ sú inšpirované svetom tradičných slovenských ľudových rozprávok, ku ktorým mám aktuálne veľmi blízko. V ostatnej kolekcii som experimentovala s dvojfarebnou modrotlačou a rôznymi farbami, keďže modrotlač nemusí byť nutne iba modro biela. Použitá technika modrotlače bola minulý rok zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, rovnako tak na národnej úrovni bola modrotlač v roku 2015 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn