Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Archívna správa o stave vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Andrej Barčák- hlavný autor
Andrej Čanecký- spoluautor
Dávid Kalata- spoluautor

Počas rešeršu sme s prekvapením zistili, že medzi rokmi 1949–1989 VŠVU nepoužívala žiadnu ucelenú vizuálnu identitu. Rozhodli sme sa tento fakt využiť pri tvorbe konceptu knihy a prišli sme so šialeným nápadom – mohli by sme ju vytvoriť odznovu a postupne ju redizajnovať podľa dobových grafických trendov a prezentovať ju ako historickú skutočnosť? Táto idea vyústila do konceptuálneho hoaxu, legendy jeleňa ako loga školy, ktoré má historický základ v rodinnom erbe jedného z prvých sponzorov školy. Pri bližšom pohľade si môžete všimnúť doretušované logá… na pohári, ako pečiatku, plagát či diplom. Táto nová realita ponúka veľký potenciál pre budúcu prácu (či už našu alebo nie) s identitou školy a tiež odráža súčasné témy „fake news“ alebo „hoaxov“.

Grafické štúdio:
andrej & andrej
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Redizajn loga a komplexná identita Slovenskej komory architektov

Redizajn loga a komplexná identita Slovenskej komory architektov

Ľubica Segečová
Dávid Kalata
Ivana Čobejová
LAB SNG
Magda Shery
Zuzana Didová
Flaam Festival 2021

Flaam Festival 2021

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Paula Pokorná
Vizuálna identita Mesta Nitra

Vizuálna identita Mesta Nitra

Martin Kahan
Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Prejsť na diela