Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables
Arc  - side tables

Arc – side tables

Peter Simoník
Peter Simonik- hlavný autor
Simonik Elena- spoluautor

Stolík ARC je experimentom materiálovej inšpirácie; cez architektúru a jej slohy vnímame kameň ako v histórii nosný materiál – ako vizualitou štruktúry, tak svojou pevnosťou a dostupnosťou. Napriek tomu je to vždy snaha o odľahčenie tohto materiálu, ktorá charakterizuje posun vpred. V súšasnosti máme k dispozícii ekvivalent v podobe umelého kameňa HI-MACS®, s ktorým sme pracovali na vytvorení objektov založených na tvarovaní a objemovej minimalizácii pri plnení funkcie. Produkt vznikol v spolupráci s Polytrade CE.

Dizajnérske štúdio:
ALLT STUDIO
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou