Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet
Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet

Andrej Šeban: Rock and Roll z Rači /cover + booklet

Marián Vredík- hlavný autor
Róbert Szegény- hlavný autor

Jednoduchá čierobiela kresba na obale odkazuje na text jednej piesne, zároveň je to začiatok mikro komixu (komix strip), ktorý pokračuje pri otvorení obalu a na zadnej strane. Tieto kresby by fungovali aj ako animovaná sekvencia. V booklete sa nachádzajú ďalšie ilustrácie, ktoré autorsky interpretujú jednotlivé (miestami vulgárne a politicky nekorektné) piesne. Pre celé prevedenie je príznačný minimalizmus a svojský humor. Album vyšiel ako LP, CD a MC kazeta. Kresba, obal a návrh písma: Marián Vredík. Sadzba, zalomenie písma, grafická úprava bookletu: Róbert Szegény. Hudobný vydavateľ: Slnko records

Grafické štúdio:
Vedro
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Obal a objekt
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola