Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri
Anasoft litera 2021 - Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri

Anasoft litera 2021 – Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri

Mia Čopíková- hlavný autor

Akokoľvek krásna môže byť kniha zvonku, najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri. Cena Anasoft litera bola navrhnutá tak, aby pripomínala knihu a zároveň logo Anasoft litera. Predná a zadná obálka knihy je bez akejkoľvek popisky, len 4 bočné steny dokonale vyleštené, cez ktoré je možno nakuknúť dovnútra knihy. Vo vnútri knihy sa odrážajú popisky Anasoft litera 2021. Cena je vyrobená len zo skla a zrkadiel a je určená na to, aby bola umiestnená medzi knihami ako jedna z nich. Všetok materiál – sklo aj zrkadlá boli použité z nepotrebného odrezového materiálu.

No matter how beautiful a book may appear on the outside, the greatest magic is always hidden within. The Anasoft Litera award was designed to resemble a book and incorporate the Anasoft Litera logo. The front and back covers of the book are devoid of any text and non-transparent. It only has four perfectly polished transparent side panels, through which one can peek inside. Inside the book, the labels of Anasoft Litera 2021 are reflected. The award is made entirely of glass and mirrors, intended to be placed among books as one of them.
All the material – glass and mirrors – used was sourced from unused leftover materials.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
nominované