Analýzy bytov
Analýzy bytov
Analýzy bytov
Analýzy bytov

Analýzy bytov

Dvorský Michal- hlavný autor

Analýzy bytov sú ilustrácie, ktoré dávam do daru blízkym priaťeľom. Vešajú sa do vstupných priestorov podobne ako navigačné alebo požiarne plány. Interpretujú byty – ich topológiu, symboliku, históriu, atmosféru atď. Sú to portréty života mojich priateľov, no tiež ideogramy mojich osobných asociácií z architektúry. Sú to plošné grafické nástroje na priestorovú predstavivosť.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn