AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA
AHA

AHA

Tomáš Kompaník- hlavný autor

Autorská kniha AHA má súčasnému Slovákovi pripomenúť výnimočnosť tradičného slovenského remesla, konkrétne ornamentiku ľudových výšiviek a ukázať ich nadčasovosť v spojení so súčasnými trendmi v grafickom dizajne. Aha by mala rozšíriť povedomie o slovenskej ľudovej výšivke, prezentovať jej umeleckú hodnotu, rozmanitosť, širokú použiteľnosť a tiež jej vysokú reprezentatívnosť. Okrem toho by mala slúžiť ako prezentačný materiál Slovenskej republiky v zahraničí. AHA je rozdelená do ôsmich kapitol, podľa ôsmich krajov Slovenska. Jednotlivé kapitoly prezentujú typické ornamenty pre danú oblasť spolu s textom ľudovej piesne, ktorá je pre ňu charakteristická. Kniha je zaujímavá aj navonok vďaka špeciálnej väzbe s odhaleným, ručne šitým chrbtom, ktorý zdôrazňuje tradičné remeslo spolupracujúce s moderným vektorovým dizajnom a digitálnou tlačou. Kniha AHA je technicky veľmi náročná, jednak vďaka použitiu rôznych druhov papiera, laserovo vyrezávaným vzorom a tiež pre špeciálnu ručne šitú väzbu. Kniha reprezentovala Slovensko ako oficiálny dar na Svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne, získala bronz na European Design Awards a tiež RED DOT DESIGN AWARD, s titulom Best of the Best za výnimočné grafické spracovanie. V apríli 2016 bude reprezentovať Slovensko na CREATIVE EXPO TAIWAN v Taipei.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn